Privacy- en cookiebeleid

SavaS bv, met maatschappelijke zetel te Jan Van Beerstraat 32, 2018 Antwerpen, België, ingeschreven in het Belgisch handelsregister onder nummer BE0845.245.231 (hierna "Serra") is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.serra-antwerp.be. Als Belgisch bedrijf voldoet Serra aan de Belgische "Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens", zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en de "Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie" en de GDPR-richtlijn, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens is een verklaring afgelegd bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals wettelijk vereist.

Verzamelde persoonlijke informatie

 1. Door u gedeelde gegevens
In het registratieformulier op de website: uw naam, adresgegevens, e-mail en telefoonnummer.
 1. Automatisch verzamelde gegevens
Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie ons cookiebeleid onderaan dit document voor meer informatie.Bepaalde gegevens kunnen ook worden verzameld zonder dat ze in cookies worden opgeslagen. Deze kunnen alleen door Serra worden gelezen en alleen tijdens uw bezoek aan de website. Dit betreft: 1 °) het TCP / IP adres 2 °) het type en de versie van uw navigatiesysteem 3 °) de laatst bezochte internetpagina.
 1. Persoonsgegevens gedeeld door derden
In deze hypothese garanderen de commerciële partners van Serra dat zij toestemming hebben gekregen om de betreffende persoonsgegevens door te geven.

doel van de verzameling

 1. Algemeen doel
Uw persoonsgegevens worden verzameld om:
 • U de op de website aangeboden dienst kunnen leveren;
 • Marktonderzoek doen om de technische en inhoudelijke kwaliteit van de website te verbeteren;
 • Informatie verstrekken, een e-mail sturen met verschillende aanbiedingen die u zouden kunnen interesseren;
 • De technische administratie van de website beheren;
 • statistieken op te stellen of enquêtes te houden over het aantal bezoeken aan de verschillende delen van de website, nadat de gegevens anoniem zijn gemaakt.
 1. Direct marketing en communicatie met derden
Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan derden worden verstrekt voor direct marketing doeleinden anders dan voor Serra.
 1. Ernstige schendingen
Uw gegevens kunnen op verzoek aan het ministerie van Justitie worden verstrekt bij ernstige schendingen van de gedragscode.
 1. Duur van de bewaring van de gegevens
Alle persoonsgegevens worden bewaard voor de periode die nodig is om de dienst door Serra te kunnen leveren.
 1. Recht op toegang en correctie
U hebt het recht om uw persoonsgegevens op elk moment en kosteloos in te zien, te corrigeren of te wijzigen door een e-mail te sturen naar info@serra-antwerp.be of per brief naar het adres vermeld in artikel 1 van dit privacybeleid, op voorwaarde dat u een kopie van uw identiteitskaart bijvoegt.U bent volledig vrij in het al dan niet verstrekken van uw persoonsgegevens aan Serra. Bepaalde diensten kunnen echter worden geweigerd indien u uw persoonsgegevens niet invult op het bestelformulier en u bent volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u aan Serra verstrekt.
 1. Recht op bezwaar
U kunt uw recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@serra-antwerp.be. U moet echter weten dat u geen bezwaar kunt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.
 1. Veiligheid en vertrouwelijkheid
Serra heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die technisch en organisatorisch zijn aangepast om vervalsing, verlies, wijziging, vernietiging, onbevoegde toegang of onbedoelde kennisgeving aan derden van op de Website verzamelde persoonsgegevens en elke andere toegestane verwerking van deze gegevens te voorkomen.Serra kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade als gevolg van onrechtmatig of onjuist gebruik door een derde van de persoonsgegevens.Serra wil u erop wijzen dat de Website verwijzingen, links of hyperlinks kan bevatten naar andere sites die Serra niet controleert en waarop dit Privacybeleid niet van toepassing is. Deze sites worden namelijk niet door Serra beheerd. Serra is niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites waarnaar wordt verwezen, noch voor de aanbiedingen, producten of diensten die daarop worden vermeld. Serra raadt u daarom aan elk privacybeleid van elke site die u bezoekt zorgvuldig te lezen, aangezien deze kan afwijken van dit privacybeleid.

cookies

 1. Informatie over ons gebruik van cookies
Onze Website gebruikt cookies en soortgelijke technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere Website-gebruikers. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en om onze Website te optimaliseren.Cookies en soortgelijke technologieën stellen ons niet in staat systematisch gegevens te verzamelen waarmee de gebruikers van onze Website kunnen worden geïdentificeerd. Ze helpen ons alleen de interesses van onze gebruikers te begrijpen, de werking van onze Website te verbeteren en de doeltreffendheid van de inhoud van onze Website te meten.Als gevolg van recente wetswijzigingen zijn alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of de opslag van cookies en soortgelijke technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Dit cookiebeleid geeft u volledige en duidelijke informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Lees ons Privacybeleid voor meer informatie over de privacyregels die van toepassing zijn op onze Website. Voor meer informatie over dit Cookiebeleid kunt u contact met ons opnemen via info@serra-antwerp.be.
 1. Wat is een koekje?
Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wij in uw browser of op de harde schijf van uw computer opslaan. Zo kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden. Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast om cookies te weigeren, plaatst ons systeem cookies zodra u onze Website bezoekt.
 1. Soorten cookies
Cookies kunnen worden ingedeeld naar levensduur, herkomst en functie. Cookies van de eerste partij zijn cookies die worden geplaatst door een website die op dat moment door de gebruiker wordt bezocht (bijv. cookies geplaatst door www.serra-antwerp.be).Cookies van derden zijn cookies die worden geplaatst door een andere domeinnaam dan die van de door de gebruiker bezochte Website. Als een gebruiker een Website bezoekt en een derde partij plaatst via die Website een cookie, dan is dit een third-party cookie (bijvoorbeeld cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert (bijvoorbeeld cookies voor aanmelding, registratie of taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs cookies van de eerste partij.Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor targeting, sociale, statistische en commerciële doeleinden. Ze hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de Website. Cookies met statische doeleinden laten ons toe na te gaan waar uw computer zich bevindt, welke pagina's van de Website u bezoekt, enz. Cookies met sociale doeleinden laten de gebruiker toe om de inhoud van de bezochte Website rechtstreeks met anderen te delen via sociale media. Cookies met targeting doeleinden maken het mogelijk een profiel op te bouwen op basis van uw surfgedrag zodat de getoonde advertenties zijn afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker zijn getoond. Niet-functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.Permanente cookies zijn de cookies die op het apparaat van de gebruiker blijven gedurende de in de cookie bepaalde duur. Ze worden geactiveerd telkens wanneer de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (bv. cookies geplaatst door sociale media zoals Facebook, Twitter, Google Analytics enz). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies. Sessiecookies zijn cookies waarmee wij de handelingen van een gebruiker kunnen vereenvoudigen en aan elkaar kunnen koppelen tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer hij het browserscherm sluit. Sessiecookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser sluit, worden alle sessiecookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessiecookies.
 1. Uw toestemming
U aanvaardt het gebruik van cookies door onze Website te gebruiken. Om onze Website optimaal te kunnen gebruiken, dient u deze cookies te accepteren. U kunt dit doen via de instellingen van uw browser.U blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren waarmee u het plaatsen van cookies kunt weigeren. Als u uw browserinstellingen gebruikt om deze cookies te blokkeren, is het echter mogelijk dat u geen toegang krijgt tot (delen van) onze Website. Lees het Cookiebeleid zorgvuldig door voor meer informatie hierover.Als u uw toestemming te allen tijde wilt intrekken, moet u de cookies in uw browserinstellingen verwijderen. Voor meer informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kunt u terecht op de volgende website: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2. 
 1. Welke cookies gebruiken we op www.serra-antwerp.be?
Functionele cookiesNaam Domein Doel GeldigheidNaam Domein Inhoud en doel GeldigheidVoor cookies van derden (waaronder Google Analytics) verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectievelijke websites geven. Wij wijzen u erop dat wij geen invloed kunnen uitoefenen op de inhoud van die verklaringen of op de inhoud van deze cookies van derden. Toepasselijk recht en bevoegdheidsclausuleDit privacybeleid wordt geregeld, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is op elk geschil.De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn exclusief bevoegd om uitspraak te doen over elk geschil dat kan voortvloeien uit de interpretatie of de toepassing van deze Privacy Policy. AcceptatieDoor de Website te bezoeken en ten laatste op het moment van uw bestelling, aanvaardt u alle bepalingen van dit Privacybeleid en gaat u ermee akkoord dat Serra uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met dit Privacybeleid.