algemene voorwaarden en identiteit van de eigenaar

Welkom op onze website www.serra-antwerp.be (hierna serra-antwerp.be).De website serra-antwerp.be is eigendom van en wordt beheerd door:SavaS bvJan Van Beersstraat 322018 AntwerpenBelgiëBE0845245231

toepassing

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als handelaar aan u als consument (elke natuurlijke persoon die op de markt gebrachte producten of diensten verkrijgt of gebruikt voor niet-beroepsmatige doeleinden).
 2. Wij leveren alleen binnen de Europese Unie. Indien een leveringsadres in een ander land wordt opgegeven, behouden wij ons het recht voor deze bestelling te weigeren.
 3. Om een bestelling te plaatsen moet je 18 jaar of ouder zijn. Als u jonger bent dan 18 jaar, moet u uw ouders of wettelijke voogd vragen de bestelling voor u te plaatsen. Indien wij merken dat een bestelling wordt geplaatst door een minderjarige, behouden wij ons het recht voor deze bestelling te weigeren.
 4. Het plaatsen van een bestelling op onze website impliceert de uitdrukkelijke erkenning van onze Algemene Voorwaarden die beschikbaar zijn op de website.
 5. Als u een online bestelling plaatst, wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden verstrekt in een formaat dat u samen met de orderbevestiging kunt afdrukken of opslaan. U ontvangt deze uiterlijk bij levering. Het verdient aanbeveling deze kopie altijd te bewaren voor toekomstige raadpleging.
 6. Indien naast de Algemene Voorwaarden bijkomende Bijzondere Voorwaarden van toepassing zijn, hebben deze Bijzondere Voorwaarden voorrang. Indien onze Algemene Voorwaarden in strijd zouden zijn met deze Bijzondere Voorwaarden, kan de klant steeds de voordeligste clausule in zijn voordeel toepassen.

ons aanbod en uw bestelling

 1. Indien een aanbieding aan bepaalde voorwaarden is onderworpen of een beperkte geldigheidsduur heeft, wordt dit uitdrukkelijk in onze aanbieding vermeld.
 2. Wat wij te koop aanbieden wordt altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk beschreven. Om u in staat te stellen een goede beoordeling te maken, streeft de beschrijving ernaar voldoende gedetailleerd te zijn. Indien afbeeldingen worden gebruikt, zijn deze een getrouwe weergave van de goederen en/of diensten. Maar vergissen is menselijk en indien wij een duidelijke fout hebben gemaakt, zijn wij niet verplicht de bestelling te leveren indien dit onmogelijk zou blijken. Zodra wij uw bestelling per e-mail bevestigen en/of zodra wij van de kaartuitgever goedkeuring hebben gekregen voor betalingstransacties via ons online betalingsplatform voor krediet- of debetkaarten, is uw bestelling voltooid en is het contract tussen ons definitief. Wij accepteren Maestro, MasterCard en Visa. Als uw betaling aan ons wordt geweigerd door de uitgever van uw kaart, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele vertragingen in de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet verwerkt of geaccepteerd.
 3. Om een product te kopen, voegt u het product toe aan uw winkelwagentje. Daarna vult u uw contactgegevens en eventueel uw factuurgegevens in. Kies vervolgens uw leveringsmethode naar een adres van uw keuze. In de laatste stap krijgt u een overzichtspagina, waar u onze algemene voorwaarden kunt accepteren en uw betaling kunt bevestigen. Uw betaling is definitief zodra u deze accepteert.
 4. SavaS verkoopt alleen aan particulieren. Dit betekent dat er geen bestellingen kunnen worden geplaatst en dat wij u geen producten kunnen verkopen als u producten koopt die niet bedoeld zijn voor persoonlijk gebruik, maar bijvoorbeeld voor wederverkoop of als u een bedrijf bent.

recht op terugroeping

 1. Indien u goederen bij ons koopt, heeft u het recht te beslissen dat u de goederen niet wenst te behouden gedurende 14 dagen na levering. Uw bestelling kunt u zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden retourneren (de transportkosten dient u zelf te dragen). Binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling wordt het volledige aankoopbedrag door ons terugbetaald via de betaalwijze die u bij de bestelling heeft gekozen. Als je met MasterCard of Visa hebt betaald, staat het bedrag op het eerstvolgende maandafschrift dat je van MasterCard of Visa ontvangt.
 2. Gedurende de eerste 14 dagen na levering verwachten wij dat u goed voor uw bestelde product(en) en verpakking zorgt. Indien u de goederen wenst te retourneren zoals hierboven beschreven, kunnen deze slechts in die mate worden uitgepakt als nodig is om te beoordelen of u de goederen wilt behouden of niet. Indien u de goederen wenst terug te sturen, dient dit te gebeuren met de originele verpakking, toebehoren en in de originele staat en rekening houdend met onze onderstaande instructies.
 3. Uw pakket kan per aangetekende post of koerier worden teruggestuurd naar het volgende adres: SavaS bv, Jan Van Beersstraat 32, 2018 Antwerpen, België.

prijs

 1. Onze prijzen zullen gedurende de in onze offerte vermelde periode niet veranderen, met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van wijzigingen in de belastingtarieven.
 2. Alle belastingen, BTW en diensten zijn inbegrepen in onze prijzen. U komt nooit voor verrassingen te staan.
 3. De verzendkosten worden apart berekend en de geschatte kosten worden meegedeeld voordat u de bestelling afrondt.

betaling

 1. Wij kunnen alleen betalingen accepteren via de betalingsmodule op onze website. Betaling onder rembours of via overschrijving is niet mogelijk.
 2. Om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens en online betaling te garanderen, worden transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over het internet verstuurd. Je hebt geen speciale software nodig om met SSL te betalen. Een beveiligde SSL-verbinding herkent u aan het "slotje" in de statusbalk van uw browser.

nalevingsgarantie

Wij garanderen dat onze producten in overeenstemming zijn met uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u van een dergelijk product mag hebben, rekening houdend met de specificaties van het product. Wij garanderen dat onze producten voldoen aan alle wettelijke eisen.

levering

 1. Alle producten worden geleverd op het adres dat u bij uw bestelling hebt opgegeven. Levering is alleen mogelijk op een adres binnen de Europese Unie.
 2. Als uw leveringsadres zich buiten België of Nederland bevindt, neem dan contact met ons op via info@serra-antwerp.be.
 3. Wij informeren u over de levering in uw orderbevestiging. Uw pakket wordt binnen 1 tot 5 werkdagen geleverd.
 4. Leveringen vinden plaats van maandag tot en met vrijdag, behalve op feestdagen.
 5. De verzending gebeurt via Bpost of DPD. Bij verzending van uw pakket ontvangt u de avond voor de levering een e-mail met traceerinformatie.
 6. Als u op het moment van levering niet thuis bent, levert onze koerier het pakket af bij het dichtstbijzijnde afhaalpunt waar u uw pakket binnen de aangegeven termijn kunt ophalen.
 7. Na het verstrijken van deze termijn wordt het pakket teruggestuurd naar serra-antwerp.be. 30 dagen later wordt uw bestelling terugbetaald na aftrek van eventuele extra verzendkosten.
 8. Als wij niet op tijd kunnen leveren, waarschuwen wij u altijd voordat de geplande levering afloopt. Doen we dat niet, dan kunt u uw bestelling kosteloos annuleren. In dat geval betalen wij uw bestelling binnen 30 dagen na de annulering terug.
 9. Alle informatie betreffende het ruilen en retourneren van leveringen kan worden aangevraagd via info@serra-antwerp.be.
 10. Zendingen zijn altijd voor ons risico. Indien u echter goederen binnen 14 dagen na aankoop retourneert, bent u verantwoordelijk voor het transport en de bijbehorende kosten.
 11. Indien tijdens het transport goederen beschadigd zijn, niet overeenkomen met de op de levering vermelde artikelen of niet overeenkomen met de door u bestelde artikelen, dient u dit zo spoedig mogelijk en zeker binnen 3 dagen na levering te melden. Niet-conforme artikelen dienen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst aan ons geretourneerd te worden. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend bij info@serra-antwerp.be of via onze contactpagina.
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade als gevolg van te late levering of niet-levering door de door ons aangewezen vervoerder. Onze aansprakelijkheid is in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de door de klant niet ontvangen artikelen.

overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet verplicht onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze macht die de gehele of gedeeltelijke nakoming van onze verplichtingen verhindert. Met inbegrip van maar niet beperkt tot brand, stakingen, bedrijfsstoringen, stroomstoringen, voorraadstoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken of verbindingen of gebruikte communicatiesystemen en/of niet of niet tijdig beschikbaar zijn via onze website, niet of niet tijdig worden geleverd door leveranciers of andere derden, ...

intellectueel eigendom

 1. Onze website, foto's, teksten, logo's, namen en in het algemeen al onze communicatie-uitingen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die ofwel aan ons, ofwel aan onze leveranciers of andere rechthebbenden toebehoren.
 2. Het is verboden de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel te gebruiken of te wijzigen. Bijvoorbeeld tekeningen en foto's, teksten, logo's, kleurencombinaties, enz... mogen niet worden gekopieerd of gereproduceerd zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

privacy

Onze privacyverklaring geeft informatie over hoe Serra uw informatie gebruikt. Aanvaarding van deze voorwaarden impliceert aanvaarding van de privacyverklaring.

klachten en bevoegde rechtbanken

 1. Natuurlijk hopen wij altijd dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als u een klacht heeft over onze service kunt u contact met ons opnemen via info@serra-antwerp.be. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht binnen zeven dagen af te handelen.
 2. Op alle contracten die wij sluiten met onze klanten, waar zij ook wonen, is het Belgische recht van toepassing en eventuele geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.
In geval van toepassing, om redenen van internationaal recht of enig ander recht, met betrekking tot de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden, verwijzen wij naar de Belgische wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.